ترافیک

اين رنگ هاي ترافيك بر پايه رزينهاي اكريليك ترموپلاست بوده و چسبندگي خوبي بر سطوح فولادي ، آسفالت و يا سيمان دارند .مقاومت اين رنگ در برابر سايش و عوامل محيطي بالا بوده و براي علامت گذاري يا خط كشي سطوح آسفالت يا سيماني خيابانها و مراكز رفت وآمد قابل استفاده است.