نیم پلی استر مات و براق

اين رنگ برپايه رزين هاي آلكيد و اوره فرمالدئيد  فرموله شده و براي كاربرد روي  سطوح چوبي مناسب مي باشد