پلی اورتان

اين رنگ هاي رويه بر پايه پلي يورتان بوده وجهت حفاظت سازه هاي فلزي در برابر عوامل خوردگي مصرف مي شود.اين رنگها مقاومت مطلوبي در برابر نور خورشيدواشعه UV ،حرارت ،آب ،مواد شيميايي وپاشش روغن داشته ومي توان از آنها در سيستمهاي پوشش حفاظتي براي كليه سطوح فلزي ،بتوني ،چوبي وهمچنين ورق گالوانيزه  استفاده نمود.اين رنگ اصطلاحا آنتي گرافيت بوده يعني بعد از فرايند خشكايي رنگ هيچ گونه آلودگي قابليت پيوند با رنگ مورد نظررا ندارد.