کوره ای چکشی

اين رنگهاي كوره اي بر پايه رزين آلكيد آمين بوده كه قابل پخت در دماي 160-140 درجه به مدت 30-20 دقيقه مي باشند ، مقاومت مطلوبي در برابر عوامل خوردگي داشته و سختي و چسبندگي خوبي روي سطوح فولادي دارند .اين رنگها بمنظور تشكيل يك فيلم تزئيني براي لوازم خانگي بكار مي رود.