استخری

اين رنگ  بر پايه رزين كلرو كائوچو بوده و چسبندگي خوبي بر سطوح فولادي ، آسفالت و يا سيمان دارند .مقاومت اين رنگ در برابر سايش و عوامل محيطي بالا بوده و علاوه بر سرعت خشكايي سريع از مقاومتهاي شيميايي  بسيار بالايي برخوردار است .اين محصول جهت رنگ آميزي سطوح سيماني استخرهاي شنا استفاده ميشود.