اپوکسی کف

اين رنگ بر پايه رزين اپوكسي پلي آمين و عاري از حلال  فرموله شده و بمنظور پوشاندن كف سالنها جهت ايجاد پوششي صاف،براق با مقاومت بسيار عالي در برابر سايش و ضربه ،نفوذناپذيري در برابر مايعات و مقاومت در برابر مواد شيميايي  ،با قابليت تميز كردن آسان و پاكيزگي و بهداشت ،يكنواختي سطح و نداشتن شكستگي ؤهدايت الكتريكي و همچنين مقاومت در برابر شرايط جوي و داشتن ثبات رنگي و ظاهري آراسته تهيه گرديده است. لازم به ذكر است كه اين رنگ از نقطه نظر اجرا وسلامت شغلي داراي خواص ممتازي از جمله كاربرد آسان ،سلامتي فيزيولوژيكي پوششهاي بدون حلال و خشك شدن سريع مي باشد