آستری زینک ریچ اپوکسی

اين رنگ بعنوان ضد زنگ براي استفاده صنعتي ودريايي به خصوص در موارديكه لازم است رنگ در برابر مواد شيميايي آب و رطوبت مقاوم باشد،توصيه مي شود .اين رنگ حاوي در صد بالايي از پودر روي بوده كه به صورت حفاظت كاتدي سطوح فلزي را در مقابل مواد خورنده محافظت مي نمايد.