آستری

اين آستري بر پايه رزين آلكيد  بوده و  براي حفاظت  سازه هاي فولادي  در برابر عوامل خورنده موجود

 در محيط  بكار مي رود اين محصول قابل پوشش مجدد با رنگهاي آلكيدي مي باشد. .لازم به ذكر است كه اين

 آستري براي حفاظت سازه هاي غوطه ور در آب ويا بمنظور پوشش دهي آستري هاي حاوي پودر روي مناسب

 نمي باشد .