رنگهای ساختمانی امولسیونی

شرکت اترک شیمی ، انواع رنگ های ساختمانی امولسیونی(آب پایه ) را با برندهای "کوهستان"، "اترک" و "برگر٬" تولید می کند. این رنگ های ساختمانی امولسیونی (آب پایه ) شامل 38 نمونه مختلف همانند رنگ پلاستیک و اکلریک رنگ... است.

این رنگ های ساختمانی امولسیونی(آب پایه ) دارای کاربردهای مختلفی برای سطوح گچی، سیمانی و آجری و ...می باشد. رنگ های ساختمانی امولسیونی(آب پایه ) در اوزان مختلف و در بسته بندیهای گوناگون همانند ظروف پلی اتیلنی (سطل )، با بهترین کیفیت و استانداردهای تولید رنگ های ساختمانی به مشتریان عرضه می گردد.

رنگ های ساختمانی امولسیونی(آب پایه):


  • پلاستیک قابل شستشو
  • نیم پلاستیک