رنگ های ساختمانی حلال پایه

شرکت اترک شیمی ، انواع رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) را با برندهای اترک و ایساتیس٬ تولید می کند. این رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) شامل 103 نمونه مختلف همانند پوشرنگ روغنی مات آلکیدی، رنگ روغنی براق آلکیدی، جلای آلکیدی براق و ... است.

این رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) دارای کاربردهای مختلفی برای پوشش محیط های داخلی سطوح فلزی٬ چوبی٬ سیمانی و سطوح گچی، بتنی، ایجاد پوشش بدون رنگ بر روی سطوح داخلی چوبی و ...می باشد.

رنگهای ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) در اوزان مختلف و در بسته بندیهای گوناگون همانند قوطی های فلزی، با بهترین کیفیت و استانداردهای تولید رنگ های ساختمانی به مشتریان عرضه می گردد.

رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی ) شامل:

  • روغنی براق
  • آستری
  • جلا