انواع رنگهای ساختمان

شرکت اترک شیمی ، انواع رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) را با برندهای اترک و ایساتیس٬ تولید می کند. این رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) شامل 103 نمونه مختلف همانند پوشرنگ روغنی مات آلکیدی، رنگ روغنی براق آلکیدی، جلای آلکیدی براق و ... است.
این رنگ های ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) دارای کاربردهای مختلفی برای پوشش محیط های داخلی سطوح فلزی٬ چوبی٬ سیمانی و سطوح گچی، بتنی، ایجاد پوشش بدون رنگ بر روی سطوح داخلی چوبی و ...می باشد.
رنگهای ساختمانی حلال پایه (رزینهای الکیدی) در اوزان مختلف و در بسته بندیهای گوناگون همانند قوطی های فلزی، با بهترین کیفیت و استانداردهای تولید رنگ های ساختمانی به مشتریان عرضه می گردد.