جذب انرژی خورشید توسط رنگ‌های ساختمانی

جذب انرژی خورشید توسط رنگ‌های ساختمانی  این رنگ نسبت به پنل‌های خورشیدی کارآمدتر است و انرژی خورشید را از روش‌ جدیدی جذب می‌کند تا کاربران بتوانند استفاده بیشتری از آن داشته باشند.
این فناوری جدید شامل یک سطح شیشه‌ای می‌شود که ترکیب رنگی یاد شده روی آن را می‌پوشاند. این سطح شیشه‌ای پس از قرار گرفتن در پشت‌بام، به یک منبع انرژی قوی تبدیل می‌شود و به میزان زیاد، انرژی خورشیدی را در خود ذخیره می‌کند.
دانشمندان هم‌اکنون در تلاشند با انجام آزمایش‌های بیشتر روی این فناوری جدید، آن را جایگزین شیشه‌های امروزی کنند تا از این طریق امکان استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌های شهرهای بزرگ فراهم شود. دانشمندانی که روی این پروژه کار می‌کنند اعلام کرده‌اند که نسخه نهایی این فناوری را تا سه سال آینده وارد بازار خواهند کرد.