بزرگ‌ترین صادرکننده کشور و صادرکننده

بزرگ‌ترین صادرکننده کشور و صادرکننده ریاست هیات‌مدیره شرکت اترک شیمی شرق نیز در مراسم افتتاح فاز توسعه این شرکت گفت: تاکنون توانسته‌ایم بزرگ‌ترین صادرکننده کشور و صادرکننده نمونه باشیم و همچنین مجوز صادرات رنگ به استرالیا را اخذ كردیم و اولین محموله رنگ تا یک ماه آینده به استرالیا فرستاده می‌شود.
نعیمی‌پور با بیان اینکه جهاد اقتصادی در گرو صادرات غیرنفتی است، عنوان کرد: بزرگ‌ترین مشکل صادرات استان حمل‌ونقل ریلی است. این در حالی است که درصد قابل توجهي از واگن‌ها به صادرات سیمان اختصاص یافته است.