افتتاح فاز توسعه

افتتاح فاز توسعهفاز توسعه شرکت اترک شیمی شرق توسط وزیر محترم بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن جناب آقای دکتر غضنفری با حضور استاندار محبوب و مردمی جناب آقای دکتر صلاحی در مورخه 08/04/1390 افتتاح گردید